Genel İngilizce Kurslarımız

Hemen başlayın!

Türk Amerikan Derneği Genel İngilizce Kursları; "Avrupa Ortak Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme" kriterlerine uygun olarak hazırlanmıştır. Bu uygulamanın amacı; kursiyerlerimize uluslar-arası standartlarda kabul gören bir eğitim sistemini sunmaktır. Bunun yanısıra, TAD kurslarında Amerikan İngilizcesi'ne ağırlık verilmektedir.
Kurs programı; Başlangıç (A1-A2),  Orta (B1-B1+) ve İleri (B2-C1) olmak üzere toplam 6 seviyeden oluşmaktadır. Her seviye 108 saattir. Öğrencilerimiz Ücretsiz telafi, ücretsiz etüt imkanlarının yanı sıra kurslarını bitirdikten sonra dahi Speaking CAFE saatlerine ücretsiz katılabilirler.
• Her dönem, yeni kayıt olacak kursiyerler sınıflandırma sınavı neticesine göre sınıflara yerleştirilir. Haftada 6 saat veya 9 saatlik programlarımız mevcuttur. 
• Paket programlarda indirimden yararlanma olanakları mevcuttur. Kurs ücretini taksite ödemek mümkündür.

TAD ingilizce Seviyelerinin açıklamaları

A1 SEVİYESİ

DİNLEME: Kendisi ve yakın çevresi ile ilgili tanıdık sözcükleri ve çok temel kalıpları, yavaş ve net konuşulduğunda anlayabilir.

KONUŞMA: Yaşadığı yeri ve tanıdığı insanları betimlemek için basit kalıpları ve tümceleri kullanabilir. Karşısındaki kişinin söylediklerini daha yavaş bir konuşma hızında yinelemesi ve söylemek istediklerini oluşturmada yardımcı olması koşuluyla, basit yoldan iletişim kurabilir. O anki gereksinime ya da çok bildik konulara ilişkin alanlarda basit sorular sorabilir ve cevap verebilir.

OKUMA: Katalog, duyuru ya da afiş gibi yazılı metinlerdeki bildik adları, sözcükleri ve çok basit tümceleri anlayabilir.


A2 SEVİYESİ

YAZMA: Kısa ve basit tümcelerle kartpostal yazabilir. Kartpostalla selam göndermek gibi. Kişisel bilgi içeren formları doldurabilir. Otel kayıt formuna isim, uyruk ve adres yazmak gibi.

DİNLEME: Kişiyi doğrudan ilgilendiren konularla ilişkili kalıpları ve çok sık kullanılan sözcükleri anlayabilir. Kısa, net, basit ileti ve duyurulardaki temel düşünceyi kavrayabilir. Bildik konular ve faaliyetler hakkında doğrudan bilgi alışverişini gerektiren basit ve alışılmış işlerde iletişim kurabilir. Genellikle konuşmayı sürdürebilecek kadar anlamasam da kısa sohbetlere katılabilir.

KONUŞMA: Bildik konular ve faaliyetler hakkında doğrudan bilgi alışverişini gerektiren basit ve alışılmış işlerde iletişim kurabilir. Genellikle konuşmayı sürdürebilecek kadar anlamasa da kısa sohbetlere katılabilir. Basit bir dille ailesini ve diğer insanları, eğitim durumu, iş durumu , yaşam koşullarını betimlemek için bir dizi kalıp ve tümceyi kullanabilir.

OKUMA: Kısa ve basit metinleri okuyabilir. İlanlar, kullanım kılavuzları, mönüler ve zaman çizelgeleri gibi basit günlük metinlerdeki genel bilgileri kavrayabilir ve kısa kişisel mektupları anlayabilir.


B1 SEVİYESİ

YAZMA: Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilir. Teşekkür mektubu gibi çok kısa kişisel mektupları yazabilir.

DİNLEME:  Ortamlarda sürekli karşılaşılan bildik konulardaki net, standart konuşmanın ana hatlarını anlayabilir. Güncel olaylar ya da kişisel ilgi alanına giren konularla ilgili radyo ve televizyon programlarının çoğunun ana hatlarını yavaş ve net olduğunda anlayabilir..

KONUŞMA: Dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek birçok durumla başa çıkabilir. Bildik, ilgi alanıma giren ya da günlük yaşamla ilgili konularda hazırlık yapmadan konuşmalara katılabilirim. Deneyimlerini, hayallerini, umutlarını, isteklerini ve olayları betimlemek için çeşitli kalıpları yalın bir yoldan birbirine bağlayabilir. Düşünce ve planlara ilişkin açıklamaları ve nedenleri kısaca sıralayabilir. Bir öyküyü anlatabilir, bir kitap ya da filmin konusunu ve izlenimlerimi aktarabilir.

OKUMA: Meslekle ilgili ya da günlük dilde en sık kullanılan sözcükleri içeren metinleri anlayabilir.

YAZMA: Bildik ya da ilgi alanına giren konularla bağlantılı bir metin yazabilir.


B1+ SEVİYESİ

DİNLEME:  Güncel bir konu olması koşuluyla uzun konuşma ve sunumları anlayabilir, karmaşık tümcelerle yapılan tartışmaları takip edebilir. Televizyon haberlerini ve güncel olaylara ilişkin programların çoğunu anlayabilir. Standart dilin kullanıldığı filmlerin çoğunu anlayabilir.

KONUŞMA: Öğrendiği dili anadili olarak konuşan kişilerle anlaşmayı mümkün kılacak bir akıcılık ve doğallıkla iletişim kurabilir. Bildik konulardaki tartışmalarda, kendi görüşlerini açıklayıp destekleyerek etkin bir rol oynayabilir. İlgi alanına giren çeşitli konularda açık ve ayrıntılı bilgi verebilir. Çeşitli seçeneklerin olumlu ve olumsuz yanlarını ortaya koyarak bir konu hakkında görüş bildirebilir.

OKUMA: Yazarların belirli tutum ya da görüşü benimsedikleri, güncel sorunlarla ilgili makaleleri ve raporları okuyabiliri. Çağdaş edebi düzyazıyı anlayabilir.


B2 SEVİYESİ

 YAZMA: İlgi alanına giren çok çeşitli konularda anlaşılır, ayrıntılı metinler yazabilir. Belirli bir bakış açısına destek vererek ya da karşı çıkarak bilgi sunan ve nedenler ileri süren bir kompozisyon ya da rapor yazabilir. Olayların ve deneyimlerin taşıdıkları önemi ön plana çıkaran mektuplar yazabilir.

DİNLEME:  Açıkça yapılandırılmamış ve ilişkiler açıkça belirtilmemiş sadece ima edilmiş olsa bile uzun konuşmaları anlayabilir. Televizyon programlarını ve filmleri fazla zorluk çekmeden anlayabilir.

KONUŞMA: Kullanacağı sözcükleri çok fazla aramaksızın, kendisini akıcı ve doğal bir biçimde ifade edebilir. Dili, toplumsal ve mesleki amaçlar için esnek ve etkili bir şekilde kullanabilir. Düşünce ve fikirlerini açık bir ifadeyle dile getirebilir ve karşısındakilerin konuşmalarıyla ilişkilendirebilir. Karmaşık konuları, açık ve ayrıntılı bir biçimde betimleyebilir, uygun bir sonuçla konuşmasını tamamlayabilir.

OKUMA: Üslup farklılıklarını da ayırt ederek uzun ve karmaşık, somut ya da edebi metinleri okuyabilir, ilgi alanı ile alakalı olmasalar bile herhangi bir uzmanlık alanına giren makale ve uzun teknik bilgileri anlayabilir..


C1 SEVİYESİ

YAZMA: Görüşlerini ayrıntılı bir biçimde, açık ve iyi yapılandırılmış metinlerle ifade edebilir. Bir mektup, kompozisyon ya da rapor yazabilir. Önemli olduğunu düşündüğü konuları ön plana çıkararak karmaşık konularda yazabilir. Okuyucu kitlesine uygun bir üslup seçebilir.

DİNLEME:  Açıkça yapılandırılmamış ve ilişkiler açıkça belirtilmemiş sadece ima edilmiş olsa bile uzun konuşmaları anlayabilir. Televizyon programlarını ve filmleri fazla zorluk çekmeden anlayabilir.

KONUŞMA: Hiç zorlanmadan her türlü konuşma ya da tartışmaya katılabilir; deyimler ve konuşma diline ait ifadeleri anlayabilir. Kendimi akıcı bir şekilde ifade edebilir. Her konuda bağlama uygun bir üslupla etkili ve mantıksal bir şekilde konuşabilir, karşıt görüş sunabilir.

OKUMA: Kullanım kılavuzları, uzmanlık alanına yönelik makaleler ve yazınsal yapıtlar gibi soyut, yapısal ve dilbilgisel açıdan karmaşık hemen hemen tüm metin türlerini kolaylıkla okuyabilir ve anlayabilir.

YAZMA: Uygun bir üslup açık, akıcı metinler yazabilir. Mantıksal bir yapılandırmayla bir durum ortaya koyan karmaşık mektuplar, raporlar ya da makaleler yazabilir. Meslekî ya da edebî yapıt özetleri ve eleştirileri yazabilir.

Sizi Arayalım!

Daha fazla bilgi almak için formu doldurun, Eğitim Danışmanımız sizi en kısa sürede arasın!